Op al onze offertes en overeenkomsten zijn de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de NOVE van toepassing zoals gedeponeerd op 17 januari 2017 bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK01/3179499. Op verzoek zal u kosteloos een exemplaar worden toegezonden.