Propaan installateur

De werkzaamheden aan propaaninstallaties vinden plaats onder de erkenning van Stoomwezen Geaccepteerd Installateur voor lage- en middeldruk”.

Deze Stoomwezenerkenning is een wettelijke verplichting, die garant staat voor een veilige installatie van propaan; ook is door middel van een “Stoomwezen sticker” herkenbaar of de installatie is goedgekeurd.