gasflesvulstation

10 tips om gasflessen veilig te gebruiken

Een gasfles kopen in de buurt: Thuis, onderweg of op de camping

Een gasfles schaf je snel aan in de buurt van waar jij je begeeft. Dat kan thuis zijn maar ook onderweg of op de camping waar je verblijft. In alle gevallen zijn tips hoe de gasfles goed te gebruiken welkom. Gasflessen zijn veilige producten. Toch vraagt het gebruik van gas bij de tent, in caravan of camper om voorzichtigheid. Deze tips helpen je om op een verantwoorde manier gebruik te maken van gas.

1. Let erop als je een gasfles koopt waarvan de verzegeling niet is verbroken.

Met zo’n verzegelde gasfles ben je namelijk zeker van een veilige, goed werkende fles die gevuld is met de juiste hoeveelheid gas. Koop de fles dan ook altijd bij een erkende dealer of gasvulstation.

2. Gebruik altijd een gasdrukregelaar

De gasdruk in een gasfles wordt bepaald door de temperatuur en schommelt daardoor. Om ervoor te zorgen dat de gasdruk constant is en laag genoeg om te kunnen gebruiken, gebruik je een gasdrukregelaar. Zo’n regelaar heeft een beperkte houdbaarheidsdatum. Het membraan in de regelaar kan verdrogen en daardoor gaan lekken. Bij de meeste drukregelaars staat het fabricagejaar op het product. Bij een onderhoudsbeurt controleert de dealer de hele gasinstallatie op lekkage. Gasslang en drukregelaar moeten om de 5 jaar worden vervangen (of eerder bij slijtage) om een veilige werking te garanderen.

3. Controleer je gasslang elk jaar

Controleer de oranje gasslang en gasdrukregelaar elk jaar. Vervang de slang als je verouderingsscheurtjes ziet of als de slang ouder is dan 5 jaar (zie productiedatum en/of vervangingsdatum op de slang). Dit geldt overigens alleen voor oranje gasslangen met vaste koppelingen. Gasslangen die je per meter koopt en gasslangen die je met slangklemmen aansluit, vervang je na twee jaar. Slangen zonder datum moet je niet gebruiken. Je checkt de slang door deze even scherp dubbel te vouwen. Zie je (droogte)scheurtjes? Vervang de slang dan. Deze controle geldt zowel voor de oranje gasslangen met vaste koppelingen als de gasslangen die je met slangklemmen aansluit.

4. Sluit de gasfles op de juiste manier aan

Dit is hoe je dat goed en veilig doet: Bekijk de instructie video

5. Draai de gaskraan dicht na elk gebruik

Zorg er bij het aansluiten en verwisselen van de gasfles voor dat alle apparatuur afgesloten is en dat de gaskraan dicht is. Draai de kraan sowieso goed dicht na elk gebruik. Ook als de gasfles leeg is en als je deze na het kampeerseizoen thuis of ergens anders opslaat.

6. Zet de gasfles rechtop

Een gasfles is gevuld met vloeibaar gas, waar gasvormig gas bovenop drijft. Om hiermee te kunnen koken, moet de fles rechtop staat. Daarnaast kan er bij een liggende fles vloeibaar gas uit de gaskraan komen. Dit kan schadelijk zijn voor je apparatuur. Maar nog erger, het geeft een risico op een steekvlam. Als vloeibaar propaan in contact komt met de huid zorgt dit voor bevriezing.

7. Zorg altijd voor goede ventilatie

Zet gasflessen in een goed geventileerde ruimte, zodat eventueel vrijgekomen gas niet in de ruimte kan ophopen. Omdat propaangas zwaarder is dan lucht, zakt vrijgekomen propaangas altijd naar beneden. Houd daarom het vloerrooster van de disselbak van je caravan altijd geopend. En zet, als dat mogelijk is, je gasfles buiten. Ook niet-aangesloten gasflessen moeten buiten worden opgeslagen.

8. Open en sluit de gaskraan handmatig

Draai de gaskraan altijd open en dicht met de hand en gebruik daar nooit gereedschap voor. Krijg je de gaskraan niet handmatig open? Forceer het dan niet. De kans dat je de kraan beschadigd. Breng deze dan terug naar de leverancier.

9. Houd de fles én je hoofd koel

Een ongeluk zit in een klein hoekje. En gas is nou eenmaal uiterst ontvlambaar. Daarom: niet roken en geen open vuur in de buurt van de gasfles. Zeker als de fles wordt aangesloten of verwisseld. Ontstaat er brand in de buurt van de gasfles? Draai de gaskraan dan zo snel mogelijk dicht. Lukt dit niet, koel de gasfles dan vanaf veilige afstand met water. Neem geen onnodig risico en waarschuw de brandweer.

10. Gasfles kopen in de buurt, ga naar een erkend verkooppunt

Een gasfles kopen in de buurt van waar je verblijft en een erkend verkooppunt,enkel daar koop je veilige en goed gevulde gasflessen. Zoals bij onze  gasvulstations in Axel of Grijpskerke. Vul de gasfles nooit zelf met LPG, bijvoorbeeld aan de pomp. Het is niet alleen verboden, het is ook levensgevaarlijk omdat gasflessen maar tot ca. 80% gevuld mogen worden. Ruil lege gasfles dan ook altijd om bij een erkende dealer.  Download hier onze gasflessen brochure

gasfles vullen zeeland