Teruggave accijns brandstoffen per 1 april 2022

De regering heeft besloten om de accijns voor brandstof (benzine, diesel en propaan) te verlagen in de periode van 1 april t/m 31 december 2022.

  • Voor benzine is dat een verlaging van 17,3 cent per liter
  • Voor diesel & gasolie is dat en verlaging van 11,1 cent per liter
  • Voor propaan is dat een verlaging van 4,1 cent per liter

Middels deze brief willen we u informeren over de mogelijkheid tot teruggaaf van accijns over uw voorraad brandstof.

Teruggave accijns (alleen voor bedrijven)

Bedrijven kunnen teruggaaf van accijns vragen voor brandstof die zij op 1 april 2022 om 00.00 uur in voorraad hebben (opslagtank). Om teruggaaf te krijgen moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Zorg dat u deze gegevens en bewijzen vastlegt in uw administratie:

  • een nauwkeurige aanduiding van de plaats of plaatsen waar de minerale oliën zich bevinden
  • de hoeveelheid minerale olie, per soort en per opslagplaats
  • de stand van het telwerk als een voorraadtank is verbonden met een pompinstallatie met telwerk

Van belang is dat aangetoond kan worden dat de accijns al eerder is betaald aan de Douane. Dit moet u kunnen aantonen, hiervoor is alleen een inkoopfactuur niet voldoende.

Als leverancier kunnen wij een verklaring voor u opmaken als vorm van bewijs. U kunt deze verklaring schriftelijk aanvragen via accijns@oliehandeldekker.nl

Een verzoek voor accijnsteruggave dient u binnen 5 werkdagen (uiterlijk 8 april 2022) in te dienen via Mijn Douane.

Houdt hier rekening mee en zorg dat u uw eigen verklaring tijdig regelt.

Zie meer informatie op: Accijns tijdelijk verlaagd in 2022 (belastingdienst.nl)

Mocht u nog vragen hebben na aanleiding van bovenstaande, dan kunt u hierover contact opnemen via 0118-638960 of met een van onze vertegenwoordigers.